Apurahat

Apurahat

Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys myöntää apurahoja hakemuksesta seuraavin perustein:

  • koulutuksen, johon apuraha myönnetään, on palveltava ja kehitettävä lasten kuntoutuksen alaa
  • yhdistys tukee ensisijaisesti ulkomailla tapahtuvaa koulutusta
  • voidaan myöntää yhdistyksen pidempiaikaiselle jäsenelle (vähintään vuoden jäsenyys)
  • voidaan myöntää kalenterivuoden sisällä tapahtuvaan koulutukseen
  • apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä ammatilliseen täydennyskoulutukseen
  • apurahan saajan tulee raportoida koulutuksesta yhdistykselle
  • apurahan saajan tulee lähettää kopio osallistujatodistuksesta puheenjohtajalle
  • samalle henkilölle ei pääsääntöisesti myönnetä apurahaa peräkkäisinä kalenterivuosina

Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen anomusten perusteella. Apurahoista päätetään kaksi kertaa vuodessa; hakemukset tulee lähettää/postittaa puheenjohtajalle maaliskuun (kevään apurahat) ja elokuun (syksyn apurahat) loppuun mennessä. Yhdistyksen omiin koulutuksiin ei myönnetä apurahoja. 


Vuoden 2018 apurahat

Apurahahakemukset tulee jättää maaliskuun (kevään apurahat) ja elokuun (syksyn apurahat) loppuun mennessä.

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan alla olevalla lomakkeella. Hakemus tulee lähettää johtokunnan puheenjohtajalle (puheenjohtaja(at)laneku.fi) ja se käsitellään johtokunnan kokouksessa.

Apurahahakemus

Huomioithan apurahahakemusten määräajat.

Vuoden 2016 apurahat

pt Taina Karjalainen: SOS-approach to feeding-seminaari Uppsalassa

tt Satu Railosvuo: ISAAC-seminaari Torontossa, Kanadassa.

Kevään 2017 apurahat

pt Kirsi Neuvonen: SOS-Feeding-koulutus

pt Krista Heimonen: SOS-Feeding-koulutus