Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • toimia lasten kuntoutuksesta kiinnostuneiden terapeuttien ja muiden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä
  • seurata ja kehittää alan kotimaista ja kansainvälistä koulutusta ja yhteistyötä sekä tutkimus- ja kuntoutustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  • harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • järjestää koulutus- ja opintotilaisuuksia sekä antaa lausuntoja lastenneurologiaan liittyvissä kysymyksissä
  • kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia
  • tukea jäsentensä ammattitaidon kehittämistä jakamalla apurahoja

Tavoitteeseen päästään aktiivisen, alasta kiinnostuneen ammattilaisjäsenistön avulla. Jäsenmäärä tällä hetkellä on noin 550; suurimpina ryhminä ovat fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit.  Jäsenistössä on myös mm. lääkäreitä ja lastentarhanopettajia.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään terapeutit ja muut ammattihenkilöt.


Yhdistyksen perustiedot

Postiosoite: Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys Käpylänkuja 3, 00610 Helsinki. Johtokunnan jäsenten ajantasaiset yhteystiedot löydät täältä.

Y-tunnus: 0921781-2

Tilinumero: FI63 6601 0001 0333 31 (Ålandsbanken)

Swift: AABAFI22

   

Tutustu yhdistyksen toimintaan